رزیـــن های  وینیل استر:

Application

Datasheet

Product Code

 

Resin Type

 

GRP pipes and Tanks

 

Farapol V301

 

Vinylester
High corrosive resistance 

 

Novalac vinyl ester resin

 

Flame retardant

 

Brominated Vinyl ester resin

 

 
Vinylester Material Safety Data Sheet
MSDS

 

 

$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });